Hva er Ichuan?

  • Ichuan består av følgende hovedelementer
  • Zhan Zhuang – chi kung
  • Shili- sakte bevegelse
  • Fali– hurtig bevegelse (instant force)
  • Andre øvelser– i tillegg er det en rekke strekk- og løsneøvelser som er tilpasset systemet. Et eksempel er  Baduanjin

 

  • Zhanzhuang – chi kung(Qigong)

Chi kung betyr energitrening. Den vitale livsenergien chi sirkulerer i kroppen gjennom et system av kanaler som kalles meridianer. Blokkeres denne energien medfører det ubalanse i kropp eller sinn. Blokkering kan f.eks komme av en akutt skade,  livsstil,  dårlige kroppsholdning over tid eller stress.

Utøvelse av  Zhanzhuang gir oss en metode hvor vi kan avspenne nerve og muskelsystemet samtidig. Dette åpner muligheten for at den opprinnelige naturlige energi igjen kan sirkulere i vårt kropp og sinn.

I begynnelsen er det kun indre bevegelse -ikke ytre. Etter hvert blir det mer og mer bevegelse, også kalt Shili

Zhan Zhuang er posisjoner hvor en kombinerer aktivitet og avspenning. Dette kalles stående meditasjon eller stå som et tre.  Øvelsene kan også utføres sittende eller liggende.

Noe av bakgrunnen er at jo mer avspent kropp og sinn er  jo hurtigere vil  blodet/energien sirkulerer og  desto hurtigere vil styrke utvikles. En avslappet muskel er hurtigere enn en spent muskel.

 

  • Shili alene- sakte bevegelse mellom posisjoner.  Øver på timing. Forestiller seg at det er motstand når kropp beveger seg.(at en beveger seg f.eks i tykk væske)  Når en ting beveger seg beveger alt ting seg, men nødvendigvis ikke like mye. Bevegelser stopper og starter samtidig. Hele kroppen virker som en muskel.  De forskjellige Tai Chi former begynte  i ”gamle” dager i Kina med shili-bevegelser. Disse enkelte bevegelser ble etterhvert satt sammen = Tai chi.

 

  • Shili med partner- Teste styrke, stabilitet når partner gir deg noe motstand. (push hands er en del av dette)

 

  • Fali– hurtig bevegelse. Bevegelser som i shili. Bevegelser skal være formløse og spontane (instant force)  og ha perfekt timing.

 

  • Baduanjin(BDJ). BDJ åpner opp i ledd og får muskulatur på plass. Øvelsene er fra Shaolin-munkene. BDJ er tilpasset slik at de gjør at en får hurtigere fremskritt når utøver Zhan zhuang chi kung . Nivå 1 strekker i muskulatur , nivå 2 strekker i sener.